התראת בית דין

 

 התראת בית דין, לה"נואף מנחם

ביקסענשפאן", טרם הזנות

1058.pdf
Adobe Acrobat document [895.0 KB]

 

התראת בית דין וערעור נגד הגט הפסול ובטל

 

1026.pdf
Adobe Acrobat document [617.1 KB]

התראת בית דין חמור שיפרישו זמ"ז לעולם

ואם לאו בניהם יהי' ממזרים גמורים

והחיוב לפרסם את זה

1066.pdf
Adobe Acrobat document [625.7 KB]

 

 

בס"ד

 

די וועבזייטל ווערט געטוישט רעגלמעסיג

This site is being regularly updated

Please check back soon.